Gebruik:

- Energie rapporten

Inzicht in uw energieverlies en mogelijkheden tot verbetering van rendement

- Opsporen vochtplekken

Met behulp van een Thermografische camera onderzoek doen naar vocht in de gevel, onder het dakdek en andere plekken in een woning of ander pand.

- Opsporen lekkage

Het vinden van waterlekkages in woningen, fabrieken en overige gebouwen met behulp van Thermografie en endoscopie (ter verduidelijking)

- Controleren isolatiewerk nieuwbouw /bestaande bouw

Controle of de isolatie aan is gebracht conform afspraken. Vaststellen of de isolatie gelijkmatig en volledig is aangebracht. Checken of de eventuele huidige isolatie voldoende is.

Infrarood Thermografie


Infrarood Thermografie is de snelste en eenvoudigste methode voor het opsporen van de oorzaken voor energieverlies, vocht en elektrische problemen in gebouwen. Een infraroodcamera geeft exact aan waar de problemen liggen en richt de aandacht van de inspecteurs op de juiste plekken, zodat deze kan vaststellen waar er energieverlies optreedt.
Gebrekkige of ontoereikende isolatie, vocht, lekkages in het casco van het gebouw en slecht uitgevoerde werkzaamheden zijn kostbare kwesties voor de eigenaars van woningen en bedrijfspanden. Met een infraroodcamera kunt u snel zien waar u het energierendement kunt verbeteren. 

PVS Projecten heeft de beschikking over de meest moderne meetinstrumenten en werkt volgens een bewezen methodologie om u razendsnel inzicht te geven. Thermografie & Thermografische rapporten van PVS helpen u het meeste hier uit te halen.
Detectie en het in beeld brengen van luchtinfiltratie en - exfiltratie met behulp van Thermografie

Luchtdichtheids- en thermische beeldonderzoeken zijn belangrijke kwaliteitscontrolemaatregelen bij woningbouw of renovaties. Tot wel 50% van het totale energieverbruik van een gebouw is terug te voeren op warmteverlies dat wordt veroorzaakt door luchtlekken via schoorstenen, zolders, muurventilatiegaten, slecht op de muur aansluitende ramen/deuren, etc.

Ventilatie is van essentieel belang voor de gezondheid en veiligheid van bewoners, maar in de meeste gebouwen is de luchtuitwisseling groter dan noodzakelijk. Dit is vaak te wijten aan een gebrekkig ontwerp en/of slechte constructie waardoor lucht vanuit het gebouw naar buiten, of omgekeerd van buiten naar binnen, kan lekken. Het lekkagepad is vaak complex en is zonder thermische beelden uiterst moeilijk te visualiseren. Aannemers kunnen zo ook snel probleemgebieden vinden en repareren om het energieverlies direct een halt toe te roepen.

Verbeterd Energierendement

Infraroodtechnologie is in korte tijd een gewaardeerd instrument geworden voor het vaststellen van problemen op het vlak van energieverlies, ontbrekende isolatie, inefficiënte HVAC-systemen, stralingswarmte, waterschade in daken en nog veel meer. Een thermische beeldcamera vindt warmteverlies patronen die niet zichtbaar zijn voor het blote oog. Thermische beeldtechnologie stelt snel vast waar zich de luchtlekken bevinden en de meetgegevens worden moeiteloos in een rapport samengevat.

Thermografie van PVS is de oplossingTel: 040 - 8430883
@:
info@pvsprojecten.nl

Spaarpot 38G
5667 KX
Geldrop


PVS gebruikt uitsluitend thermografische apparatuur van:PVS werkt uitsluitend met thermografen die officieel gecertificeerd zijn door: